Nice karta ładowania akumulatorów B12-B do centrali A824 i WA20 (WIL)

karta ładowania akumulatorów B12-B do centrali A824 i WA20 (WIL)