Nice karta do centrali UST1: tryb pracy otwórz półautomatyczny, zamknij TOTMAN

karta do centrali UST1: tryb pracy otwórz półautomatyczny, zamknij TOTMAN