Nice drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół), do centrali A924

drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół), do centrali A924