Manipulator LED do centrali CA-10, CA-10 KLED

Centrala CA-10 powstała z myślą o ochronie średniej wielkości obiektów. Oferuje szeroką gamę funkcji pozwalających optymalnie  skonfigurować system alarmowy. Możliwość obsługi i programowania przy użyciu manipulatora LCD czynią system alarmowy, skon- struowany na bazie centrali CA-10, przyjaznym zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika. diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury podświetlenie klawiszy sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 2 wejścia „Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl”.