Kabel połączeniowy GDR 20 (dane / zasilanie) 010-11815-02