Came Karta umożliwiająca zasilanie systemu akumulatorami (12V 7Ah x3)

Montaż trzny-18-npt,129623.html">wewnątrz szlabanu